TRANG CHỦ SẢN PHẨM GIỚI THIỆU TIN TỨC LIÊN HỆ
Tất cả danh mục
THIẾT BỊ VỆ SINH
THIẾT BỊ VỆ SINH INAX
  •  Bàn cầu cảm ứng INAX
  •  Bàn cầu 1 khối INAX
  •  Bàn cầu 2 khối INAX
  •  Chậu rửa mặt bàn đá
  •  Lavabo treo tường
  •  Sen tắm INAX
  •  Vòi chậu Lavabo INAX
  •  Vòi rửa bát INAX
  •  Bồn tắm INAX
  •  Bồn tiểu, phụ kiện tiểu Inax
  •  Phụ kiện vệ sinh INAX
  •  Phụ kiện INAX khác
  •  Bình nước nóng INAX
  •  Vòi 1 đường lạnh INAX
  •  Vòi rửa tay cảm ứng Inax
THIẾT BỊ VIGLACERA
  •  Bệt liền khối
  •  Bệt két rời
  •  Chậu treo tường
  •  Chậu đặt bàn, âm bàn
  •  Sen tắm Viglacera
  •  Sen cây Viglacera
  •  Vòi chậu Viglacera
  •  Vòi rửa bát Viglacera
  •  Phụ kiện vệ sinh
  •  Bồn tiểu nam, tiểu nữ
THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR
  •  Bàn cầu liền khối CAESAR
  •  Bàn cầu điện tử CAESAR
  •  Bàn cầu hai khối CAESAR
  •  Sen tắm CAESAR
  •  Vòi rửa mặt CAESAR
  •  Sen cây CAESAR
  •  Vòi rửa bát CAESAR
  •  Buồng tắm vách kính
  •  Chậu rửa treo tường
  •  Chậu đặt bàn CAESAR
  •  Chậu rửa âm bàn đá
  •  Gương cao cấp Caesar
  •  Bồn tắm CAESAR
  •  Phụ kiện CAESAR
  •  Tiểu nam CAESAR
  •  Tủ chậu, chân Lavabo
  •  Phụ kiện thoát nước
THIẾT BỊ SỨ DOLACERA
  •  Xí bệt DOLACERA
  •  Chậu rửa mặt DOLACERA
  •  Tiểu nam, nữ DOLACERA
  •  Chân chậu DOLACERA
  •  Xí xổm DOLACERA
THIẾT BỊ VỆ SINH HC
  •  Xí bệt HC
  •  Chậu rửa mặt HC
  •  Bộ chậu tủ gương HC
  •  Tiểu nam, nữ HC
  •  Chân chậu HC
THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO
  •  Bàn cầu điện tử TOTO
  •  Bàn cầu một khối TOTO
  •  Bàn cầu đơn két âm
  •  Bàn cầu ECO WASHER
  •  Bàn cầu két rời TOTO
  •  Chậu rửa mặt treo tường
  •  Chậu rửa mặt đặt bàn
  •  Chậu rửa mặt âm bàn
  •  Bàn tiểu nam, nữ TOTO
  •  Bồn tắm TOTO
  •  Sen cây TOTO
  •  Sen tắm TOTO
  •  Vòi rửa mặt TOTO
  •  Sen vòi xả bồn tắm
  •  Vòi rửa bát TOTO
  •  Phụ kiện bàn cầu TOTO
  •  Phụ kiện sen tắm
  •  Vắt khăn, lô giấy TOTO
  •  Kệ xà phòng, móc áo
  •  Gương soi, kệ kính TOTO
  •  Phụ kiện TOTO khác
  •  Sen vòi khác
THIẾT BỊ VỆ SINH COTTO
  •  Bàn cầu liền khối COTTO
  •  Bàn cầu két âm COTTO
  •  Bàn cầu két rời COTTO
  •  Lavabo đặt bàn đá COTTO
  •  Lavabo treo tường COTTO
  •  Tiểu nam COTTO
  •  Sen tắm COTTO
  •  Vòi rửa mặt COTTO
  •  Vòi rửa bát COTTO
  •  Bồn tắm COTTO
  •  Phụ kiện vệ sinh COTTO
THIẾT BỊ NHÔM DURAQUA
  •  Sen cây nhôm DURAQUA
  •  Sen tắm nhôm DURAQUA
  •  Vòi rửa mặt DURAQUA
  •  Vòi rửa bát DURAQUA
  •  Giá kệ nhôm vệ sinh
  •  Phụ kiện nhôm Duraqua
  •  Móc áo nhôm DURAQUA
  •  Lô giấy nhôm DURAQUA
  •  Bộ phụ kiện nhôm Duraqua
AMERICAN STANDARD
  •  Bệt 1 khối American
  •  Bệt 2 khối American
  •  Bàn cầu âm tường
  •  Bàn cầu thông minh
  •  Bồn tắm thường
  •  Bồn tắm Massage
  •  Chậu đặt bàn American
  •  Chậu âm bàn American
  •  Chậu treo American
  •  Sen tắm American
  •  Vòi Lavabo American
  •  Sen cây American
  •  Phụ kiện sen vòi
  •  Tiểu nam American
  •  Vòi rửa cảm ứng
  •  Vòi rửa 1 đường lạnh
  •  Phụ kiện nhà vệ sinh
  •  Phụ kiện American khác
THIẾT BỊ VỆ SINH BROSS
  •  Tủ chậu nhựa BROSS
  •  Tủ chậu inox BROSS
  •  Tủ gương inox BROSS
  •  Tủ cạnh inox BROSS
  •  Sen cây BROSS
  •  Sen tắm BROSS
  •  Vòi Lavabo Bross
  •  Vòi rửa bát BROSS
THIẾT BỊ SỨ COSANI
  •  Bệt liền khối
  •  Bệt két rời
  •  Chậu rửa mặt
  •  Tiểu nam
SEN VÒI SAPHIAS
  •  Sen tắm Saphias
  •  Vòi rửa mặt SAPHIAS
  •  Vòi rửa bát Saphias
SEN VÒI ANH HIẾU
  •  Sen cây ANH HIẾU
  •  Sen tắm ANH HIẾU
  •  Vòi Lavabo ANH HIẾU
  •  Sen vòi vân đá, mạ sứ
  •  Vòi rửa bát ANH HIẾU
  •  Bộ tủ chậu inox ANH HIẾU
  •  Gương soi ANH HIẾU
  •  Phụ kiện vệ sinh ANH HIẾU
  •  Sen vòi AH dòng LEHMANN
SEN VÒI KANGAROO
  •  Sen vòi Kangaroo
  •  Phụ kiện phòng tắm
  •  Vòi rửa bát Kangaroo
THIẾT BỊ VỆ SINH PICENZA
  •  Bàn cầu Picenza
  •  Chậu rửa mặt Picenza
  •  Bộ tủ chậu Picenza
  •  Tiểu nam Picenza
  •  Sen tắm Picenza
  •  Vòi rửa Picenza
  •  Phụ kiện phòng tắm
SEN VÒI MOONOAH
  •  Sen tắm MOONOAH
  •  Vòi Lavabo MOONOAH
  •  Vòi rửa bát MOONOAH
  •  Vòi lạnh MOONOAH
SEN VÒI ITALISA
  •  Vòi rửa mặt ITALISA
  •  Sen tắm ITALISA
  •  Vòi rửa bát ITALISA
  •  Phụ kiện phòng tắm
THIẾT BỊ VỆ SINH MOEN
  •  Vòi Lavabo MOEN
  •  Sen tắm MOEN
  •  Vòi rửa bát MOEN
  •  Gương tủ chậu MOEN
  •  Phụ kiện phòng tắm MOEN
THIẾT BỊ VỆ SINH KANLY
  •  Lavabo đồng KANLY
  •  Lavabo đá KANLY
  •  Lavabo sứ KANLY
THIẾT BỊ VỆ SINH CERAVI
  •  Bệt một khối Ceravi
  •  Bàn cầu két rời Ceravi
  •  Chậu rửa mặt đặt bàn
  •  Chậu rửa mặt treo tường
THIẾT BỊ VỆ SINH ECOFA
  •  Vòi rửa bát ECOFA
  •  Sen cây ECOFA
  •  Sen tắm ECOFA
  •  Vòi rửa mặt ECOFA
THIẾT BỊ VỆ SINH ROYAL JOIN
  •  Bàn cầu 1 khối Royal Join
  •  Chậu rửa mặt Royal Join
  •  Tiểu nam Royal Join
THIẾT BỊ VỆ SINH HILUX
  •  Sen vòi HILUX
  •  Phụ kiện HILUX titan
  •  Phụ kiện HILUX brass
THIẾT BỊ VỆ SINH GROHE
  •  Sen tắm Grohe
  •  Vòi Lavabo Grohe
  •  Sen cây Grohe
  •  Vòi bếp Grohe
THIẾT BỊ VỆ SINH RIBA
  •  Bệt 1 khối RIBA
  •  Chậu rửa mặt RIBA
  •  Sen tắm RIBA
  •  Vòi rửa RIBA
SEN VÒI HÀN QUỐC
SEN VÒI SOBISUNG
  •  Sen tắm SOBISUNG
  •  Vòi Lavabo SOBISUNG
  •  Vòi rửa bát SOBISUNG
  •  Sen cây SOBISUNG
  •  Sen liền vòi SOBISUNG
  •  Sen cây màu SOBISUNG
SEN VÒI DEASHIN
  •  Sen tắm DEASHIN
  •  Vòi Lavabo DEASHIN
  •  Vòi rửa bát DEASHIN
  •  Vòi liền sen DEASHIN
  •  Sen cây DEASHIN
SEN VÒI KOSCO
  •  Vòi Lavabo KOSCO
  •  Vòi rửa bát KOSCO
  •  Sen tắm KOSCO
  •  Sen cây KOSCO
SEN VÒI HADO
  •  Sen cây HADO
  •  Sen tắm HADO
  •  Vòi rửa mặt HADO
  •  Vòi rửa bát HADO
SEN VÒI DEAHAN
  •  Sen cây DEAHAN
  •  Sen tắm DEAHAN
  •  Vòi rửa mặt DEAHAN
  •  Vòi rửa bát DEAHAN
THIẾT BỊ VỆ SINH AMY
  •  Sen cây AMY
  •  Sen tắm AMY
  •  Vòi rửa mặt AMY
  •  Vòi rửa bát AMY
  •  Chậu rửa bát AMY
  •  Gương soi AMY
THIẾT BỊ VỆ SINH CLASSIC
  •  Sen cây CLASSIC
  •  Sen tắm CLASSIC
  •  Vòi rửa mặt CLASSIC
  •  Vòi rửa bát CLASSIC
  •  Phụ kiện phòng tắm
THIẾT BỊ HOÀN THIỆN KHÁC
BÌNH NƯỚC NÓNG
  •  Bình nước nóng Picenza
  •  Bình nước nóng Ariston
  •  Bình nước nóng Rossi
  •  Bình nước nóng OLYMPIC
  •  Bình nước nóng Kangaroo
  •  Bình nước nóng FERROLI
  •  Bình nước nóng Sơn Hà
BỂ CHỨA NƯỚC INOX, NHỰA
  •  Bồn nước inox Tân Á
  •  Bồn nước nhựa Tân Á
  •  Bồn nước Inox Sơn Hà
  •  Bồn nước nhựa Sơn Hà
  •  Bồn nước Inox Tân Mỹ
  •  Bồn nước nhựa Tân Mỹ
  •  Bồn nước inox Toàn Mỹ
  •  Bồn nước nhựa Toàn Mỹ
CHẬU RỬA BÁT CAO CẤP
  •  Chậu rửa bát Tân Á
  •  Chậu rửa bát Picenza
  •  Chậu rửa bát GORLDE
  •  Chậu rửa bát Sơn Hà
  •  Chậu rửa bát KANGAROO
  •  Chậu rửa bát Tân Mỹ
  •  Chậu rửa bát MOONOAH
  •  Chậu rửa bát Italisa
  •  Chậu rửa bát MOEN
  •  Chậu Inox SOBISUNG
  •  Chậu rửa bát DEASHIN
  •  Chậu rửa bát TOPY
  •  Chậu rửa bát ANH HIẾU
  •  Chậu rửa bát LUCKY
  •  Chậu rửa bát ROSSI
  •  Chậu rửa bát AMTS
PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM
  •  Phụ kiện Vinahasa
  •  Phụ kiện Inox cao cấp
CẢM BIẾN - MÁY SẤY TAY
  •  Cảm biến SMARTHOME
  •  Cảm biến GORLDE
  •  Cảm biến PANASONIC
  •  Cảm biến TOTO
  •  Cảm biến CAESAR
  •  Cảm biến INAX
  •  Máy xịt nước hoa
  •  Cảm biến SMARTECH
GƯƠNG SOI NHÀ VỆ SINH
  •  Gương Bỉ Tân An Vinh
  •  Gương soi HOBIG
  •  Gương soi Đình Quốc
  •  Gương soi bạc ròng QB
THIẾT BỊ SƯỞI MÙA ĐÔNG
  •  Đèn sưởi HANS
  •  Đèn sưởi HEIZEN
  •  Đèn sưởi SMARTLIFE
  •  Đèn sưởi DURAQUA
  •  Đèn sưởi BRAUN
  •  Đèn sưởi KOTTMANN
  •  Đèn sưởi KANGAROO
  •  Đèn sưởi SUNHOUSE
  •  Các thiết bị sưởi ấm khác
  •  Đèn sưởi KOHN
  •  Đèn sưởi DIBIDOS
  •  Máy sưởi gốm RAPIDO
BỘ PHỤ KIỆN 6 MÓN
BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG
  •  Bình năng lượng Tân Á
  •  Bình năng lượng Sơn Hà
  •  Bình năng lượng Sunny
MÁY LỌC NƯỚC R/O
  •  Máy lọc nước KANGAROO
  •  Máy lọc R/O CANDINO
  •  Máy lọc nước A. O. Smith
  •  Máy lọc nước Tân Á
  •  Máy lọc nước Sơn Hà
THIẾT BỊ NHÀ BẾP
THIẾT BỊ NHÀ BẾP CANZY
  •  Bếp từ-hồng ngoại CANZY
  •  Bếp ga âm CANZY
  •  Máy hút mùi CANZY
  •  Máy sấy bát CANZY
  •  Lò nướng CANZY
  •  Vòi rửa bát CANZY
  •  Máy lọc nước RO
  •  Chậu rửa bát CANZY
THIẾT BỊ NHÀ BẾP SEVILLA
  •  Bếp ga âm SEVILLA
  •  Bếp điện từ SEVILLA
  •  Máy hút mùi cổ điển SEVILLA
  •  Máy hút mùi hiện đại SEVILLA
  •  Chậu Inox, Vòi rửa Sevilla
  •  Lò nướng, sấy Sevilla
THIẾT BỊ NHÀ BẾP ROMAL
  •  Bếp điện - từ ROMAL
  •  Bếp ga âm ROMAL
  •  Máy hút mùi hiện đại ROMAL
  •  Máy hút mùi cổ điển ROMAL
  •  Chậu rửa bát Inox ROMAL
  •  Vòi, chậu bếp ROMAL
  •  Máy rửa bát, phụ kiện ROMAL
THIẾT BỊ NHÀ BẾP LATINO
  •  Bếp điện từ LATINO
  •  Hút mùi LATINO
  •  Lò nướng, sấy LATINO
  •  Bếp ga LATINO
THIẾT BỊ BẾP MALLOCA
  •  Bếp ga âm bàn đá Malloca
  •  Máy hút mùi ống Malloca
  •  Máy hút mùi cổ điển Malloca
THIẾT BỊ NHÀ BẾP TEKA
  •  Bếp hông ngoại TEKA
  •  Bếp từ TEKA
  •  Bếp ga âm 2 lò
  •  Bếp ga âm 3 lò
  •  Bếp ga âm khác
  •  Hút mùi hiện đại TEKA
  •  Hút mùi cổ điển TEKA
  •  Máy hút mùi độc lập TEKA
THIẾT BỊ NHÀ BẾP FAGOR
  •  Bếp điện từ - hồng ngoại
  •  Bếp ga FAGOR
  •  Máy hút mùi kiểu hiện đại
  •  Máy hút mùi kiểu cổ điển
THIẾT BỊ NHÀ BẾP KUCY
  •  Bếp từ hồng ngoại KUCY
  •  Máy hút mùi KUCY
  •  Bếp lò kết hợp KUCY
  •  Phụ kiện nhà bếp
THIẾT BỊ NHÀ BẾP FASTER
  •  Bếp điện từ - Hồng ngoại
  •  Bếp ga âm FASTER
  •  Máy hút mùi kiểu hiện đại
  •  Máy hút mùi kiểu cổ điển
  •  Thiết bị bếp FASTER khác
  •  Vòi bếp, chậu inox
THIẾT BỊ NHÀ BẾP ZEGU
  •  Bếp điện từ đôi ZEGU
  •  Bếp điện từ ba ZEGU
  •  Bếp điện từ nhiều lò ZEGU
THIẾT BỊ NHÀ BẾP GORLDE
  •  Chậu rửa bát 1 hố
  •  Chậu rửa bát 2 hố
  •  Chậu rửa bát 3 hố, góc
  •  Chậu rửa bát Inox 304
  •  Chậu rửa bát có phụ kiện
  •  Vòi rửa bát Gorlde
THIẾT BỊ NHÀ BẾP BOSCH
  •  Bếp điện từ BOSCH
  •  Máy hút mùi BOSCH
  •  Máy rửa bát BOSCH
  •  Lò nướng, lò vi sóng
THIẾT BỊ NHÀ BẾP DANDY
  •  Bếp điện từ DANDY
  •  Máy hút khử mùi DANDY
Giỏ hàng
Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Chi tiết
Thống kê
Số lượng sản phẩm :  6620
Số lượt truy cập :  1552852
Số người online :  16
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo: hello_hello0101    Facebook: Minh Long Nguyen (0984.433.150)
Yahoo: nguyentronglam18581    Facebook: Nguyễn Trọng Lâm (0912.633.727)
Hotline : 0906.177.844
Email : minhlong@htco.vn
Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
Bình nước nóng Picenza 30L ngang
 
Bình nước nóng Picenza 30L ngang
Vòi chậu rửa mặt INAX LFV-1002S
 
Vòi chậu rửa mặt INAX LFV-1002S
Vòi chậu rửa mặt INAX LFV-1001S
 
Vòi chậu rửa mặt INAX LFV-1001S
Gương soi nhà tắm Caesar mã M119
 
Gương soi nhà tắm Caesar mã M119
Bàn cầu liền khối C 909VN
 
Bàn cầu liền khối C 909VN
Sen cây nhiệt độ nóng lạnh TOTO TX454SFV2BR
 
Sen cây nhiệt độ nóng lạnh TOTO TX454SFV2BR
Thoát sàn Inox Caesar F2222
 
Thoát sàn Inox Caesar F2222
Dây sen nhựa Caesar 13505MCW
 
Dây sen nhựa Caesar 13505MCW
Sơn bóng phủ nội thất Nippon Odour-Less 5L
 
Sơn bóng phủ nội thất Nippon Odour-Less 5L
Sơn gỗ và kim loại Nippon Bilac Aluminium Wood Primer 5L
 
Sơn gỗ và kim loại Nippon Bilac Aluminium Wood Primer 5L
Xí bệt liền khối Viglacera V40
 
Xí bệt liền khối Viglacera V40
Xí bệt liền khối Viglacera V39M
 
Xí bệt liền khối Viglacera V39M
Xí bệt liền khối Viglacera V38
 
Xí bệt liền khối Viglacera V38
Sen tắm cây Viglacera VG592
 
Sen tắm cây Viglacera VG592
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-1008VRN
 
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-1008VRN
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-1017VRN
 
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-1017VRN
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-2700VN
 
Bệt liền khối cao cấp INAX AC-2700VN
Sen cây nóng lạnh Inax BFV-70S
 
Sen cây nóng lạnh Inax BFV-70S
Chậu rửa mặt treo tường CAESAR LF5239S
 
Chậu rửa mặt treo tường CAESAR LF5239S
Sen thuyền Massage nóng lạnh CAESAR SP132
 
Sen thuyền Massage nóng lạnh CAESAR SP132
Sen thuyền massage nóng lạnh CAESAR SP137
 
Sen thuyền massage nóng lạnh CAESAR SP137
Bàn cầu inax 1 khối cao cấp AC-1035VN
 
Bàn cầu inax 1 khối cao cấp AC-1035VN
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-71S
 
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-71S
Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu SOBISUNG YJ-5764
 
Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu SOBISUNG YJ-5764
Sen cây nhiệt độ SOBISUNG YJ-694FA
 
Sen cây nhiệt độ SOBISUNG YJ-694FA
Sen cây sắc màu tắm nóng lạnh Hàn Quốc SOBISUNG IB-0500
 
Sen cây sắc màu tắm nóng lạnh Hàn Quốc SOBISUNG IB-0500
Chậu rửa bát Inox nhập khẩu Hàn Quốc SOBISUNG SB-900 ( ID-900 )
 
Chậu rửa bát Inox nhập khẩu Hàn Quốc SOBISUNG SB-900 ( ID-900 )
Chậu rửa bát Inox nhập khẩu Hàn Quốc SOBISUNG BD-1100 (SBD-1100)
 
Chậu rửa bát Inox nhập khẩu Hàn Quốc SOBISUNG BD-1100 (SBD-1100)
Sen cây nóng lạnh hợp kim nhôm cao cấp DURAQUA DQK286
 
Sen cây nóng lạnh hợp kim nhôm cao cấp DURAQUA DQK286
Vòi rửa mặt nóng lạnh INAX LFV-1101S-1
 
Vòi rửa mặt nóng lạnh INAX LFV-1101S-1
Bàn cầu két liền trẻ em Viglacera BTE
 
Bàn cầu két liền trẻ em Viglacera BTE
Bàn cầu két liền Viglacera V45
 
Bàn cầu két liền Viglacera V45
Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen Viglacera VSD5092
 
Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen Viglacera VSD5092
Chậu rửa bát cao cấp dòng handmade Sobisung SQS-1717
 
Chậu rửa bát cao cấp dòng handmade Sobisung SQS-1717
Sen cây tắm inox 304 Moonoah MN 2399
 
Sen cây tắm inox 304 Moonoah MN 2399
Chậu rửa bát cao cấp Daeshin SQS-1717
 
Chậu rửa bát cao cấp Daeshin SQS-1717
Chậu rửa bát Daeshin BD-1100
 
Chậu rửa bát Daeshin BD-1100
Máy lọc nước RO SIDE STREAM A.O Smith mã AR75-A-S-1E
 
Máy lọc nước RO SIDE STREAM A.O Smith mã AR75-A-S-1E
Máy lọc nước RO SIDE STREAM A.O Smith mã AR75-A-M-1
 
Máy lọc nước RO SIDE STREAM A.O Smith mã AR75-A-M-1
TRANG CHỦ | SẢN PHẨM | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | LIÊN HỆ
Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hoàn Thiện
Trụ sở: Số 25, Tổ 31, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Showroom: Đường 70, Xóm Chợ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 0906.177.844 - 0912.633.727 - Fax: 04.3789.4253
Email: minhlong@htco.vn - Website: htco.vn